Nauka i Technologia

Wstęp:

Jak powszechnie wiadomo, znaczną przewagę na polu bitwy daje przewaga technologiczna nad przeciwnikiem. Wielokrotnie było to udowadniane. Dlatego właśnie bardzo często armie, a pośrednio wojny, były motorem napędowym dla rozwoju technologii i nauk technicznych.
Stany Zjednoczone w czasach interesującej nas epoki, były jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów na świecie. Ogromna gospodarka wymuszała kształcenie rzeszy ludzi pod kątem innowacji procesów produkcji i zastosowań materiałów. I tak, w porozumienia w lokalnymi przemysłami powstawały najlepsze politechniki, uczelnie i instytuty tamtych czasów. Także wyjątkowo korzystne dla wynalazców i kreatywnych ludzi biura patentowe zachęcały do innowacji i kreatywnego myślenia.
Do cech geniuszu amerykańskich naukowców należy jeszcze zaliczyć tradycyjne wartości całego narodu amerykańskiego, filozofię „can do” obecną w narodzie amerykańskim już od pierwszych lat jego istnienia
Podczas drugiej wojny światowej, w USA zlecenia rządu na udoskonalenia uzbrojenia, wyposażenia i ogólnie pojętego sprzętu wojskowego odbywały się metodą przetargów i wolnego rynku. Zlecano badania instytutom, które przejawiały w danym kierunku inicjatywę.
W ten właśnie sposób rzesza fizyków, chemików, matematyków oraz inżynierów została „zaprzęgnięta” do wysiłku zbrojeniowego, co zaowocowały wieloma odkryciami i wynalazkami, które znalazły zastosowanie nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, ale i cywilnym, gdzie funkcję swoją pełnią do dzisiaj. Wiele z tych wynalazków czy odkryć dało początek dziedzinom nauki które współcześnie rozwijają się w niepohamowanym tępie, jak na przykład fizyce kwantowej, nanotechnologii, inżynierii tworzyw sztucznych czy informatyce. Długo by wymieniać dokonania naukowe ludzi lat 30 i 40. W dziale tym spróbuję przybliżyć chociaż niewielki procent tego właśnie ogromu techniki związanego z wydarzeniami tej minionej już epoki.

Reklamy